NOT KNOWN FACTUAL STATEMENTS ABOUT CASINO

Not known Factual Statements About Casino

Not known Factual Statements About Casino

Blog Article

Het Dwell casino is momenteel niet beschikbaar voor jou. Totdat dit solution is gedeblokkeerd, kun je hier geen gebruik van maken. Neem Get in touch with op fulfilled onze klantenservice voor meer informatie.

Je mag je niet bezigen fulfilled frauduleuze praktijken zoals bijvoorbeeld matchfixing en samenspanning achieved andere spelers of andere onwettige activiteiten satisfied betrekking tot het gebruik van de Site.

Wanneer de bonus is geactiveerd, worden de reward en de storting die is gebruikt om de reward te activeren, inclusief alle winsten die hieruit worden gemaakt, geblokkeerd voor opname totdat aan de inzetvereisten is voldaan.

Je verifieert je e-mailadres door te klikken op de connection die we je in de verificatie e-mail toesturen. Hiermee verifiëren we of dit e-mailadres werkelijk aan jou behoort. Vervolgens kun je je eerste storting maken.

Je gaat ermee akkoord dat je ons - JOI Gaming Ltd. en/of haar medewerkers en/of associates en dienstverleners - vrijwaart van enige kosten, verliezen, schade, claims of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan doorway gebruik van onze website en de deelname aan de aangeboden kansspelen. 

Uiteraard spreken al onze medewerkers Nederlands. Je kunt tevens terecht bij de klantenservice indien je een klacht hebt. Lees hiervoor eerst onze Klachtenregeling doorway.

Wij zijn verplicht om te controleren dat je bent wie je zegt te zijn en dat het geld dat je stort op een legale manier is verkregen. Wij controleren daarom jouw gegevens satisfied derden en vragen je zo nodig om aanvullende informatie te overleggen. 

Je kunt geen uitbetaling aanvragen als je nog niet aan de inzetverplichting van een actieve bonus hebt voldaan.

Buiten genoemde gronden houden wij ons alle rechten voor om registratie te weigeren.  Zie ook art 6 ‘Verplichtingen van de speler’.

Je kunt geen uitbetaling aanvragen als je nog niet aan de inzetverplichting van een actieve bonus hebt voldaan.

Je mag een technische fout of het behoren tot een kwetsbare groep niet in je voordeel gebruiken. Wij hebben het recht om MPO007 winsten die op deze manier zijn gewonnen te annuleren en terug te vorderen. 

Als speler stel je vertrouwen in ons en wij zien het dan ook als een grote verantwoordelijkheid om jouw persoonsgegevens en daarmee privateness veilig te houden en te waarborgen.

Je kunt alleen een uitbetaling doen naar het IBAN-nummer dat staat geregistreerd in je spelersprofiel. Mocht je dit IBAN-nummer willen wijzigen, dien dan een verzoek in bij de klantenservice.

Om bij ons te kunnen spelen moet je eerst een account aanmaken doorway op onze Web-site te klikken op de knop ‘Registreren’ rechts bovenaan. Je vult je e-mailadres in en creëert een veilig wachtwoord. Het is belangrijk om deze Algemene Voorwaarden doorway te lezen en deze te accepteren door het vakje aan te vinken. Vervolgens vul je je persoonlijke gegevens in en upload of scan je je identiteitsbewijs zoals je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Report this page