CASINO OPTIONS

Casino Options

Casino Options

Blog Article

Als on line kansspelaanbieder moeten we handelen in overeenstemming satisfied onder andere wetgeving zoals de Wwft (Damp ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Je kunt je laten uitsluiten van deelname aan de spellen bij Jack’s Casino & Athletics voor minimaal three maanden. Je dient hiervoor een verzoek in bij de klantenservice. Nadat de door jou aangevraagde periode is verstreken, kun je een verzoek indienen om je account te heropenen. 

de speler adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om diens toegang tot de doorway de vergunninghouder georganiseerde kansspelen te beperken overeenkomstig een doorway die speler te bepalen optimum tijdsduur for each bezoek of aanmelding, of gedurende door die speler te bepalen tijdsblokken. 

de speler adviseren om gebruik te maken van een voorziening waarmee hij op een voor hem eenvoudige wijze zelf inzicht in diens speelgedrag kan verkrijgen. Termijn: sixty dagen 

We behouden ons het recht voor om het speelgedrag van de speler te monitoren op het gebruik of misbruik van bonussen. Indien onregelmatig speelgedrag/inzetten (irregular gameplay) hebben we het recht om een speler uit te sluiten van promoties en eventuele bonussen en hiermee behaalde winst in te houden en het account te sluiten. Onder onregelmatig speelgedrag wordt verstaan, maar is niet beperkt tot, inzetten fulfilled een lage marge, inzetten op gelijke marges, weddenschappen zonder risico of wedden op hedges. Tevens worden de volgende gevallen als onregelmatig speelgedrag gezien en zijn daarmee niet toegestaan: het saldo verhogen en daarna het spelpatroon aanzienlijk wijzigen om aan de inzetvereisten te voldoen, het gebruik maken van een goksysteem, de ‘double-up’ of gokfunctie gebruiken om winstwaarden te verhogen, het saldo verhogen na het inzetten satisfied een hoge waarde en daarna inzetten met minder dan de helft van de vorige inzetten om te voldoen aan de inzetverplichting, inzetten op spellen die uitgesloten zijn of die 0% bijdragen aan de inzetverplichting, inzetten op spellen satisfied bonusgeld om waarde op te bouwen, de reward verliezen en vervolgens de opgebouwde waarde laten uitbetalen satisfied een secundaire storting.

Voordat we een uitbetaling goedkeuren kunnen we het speelgedrag van de speler onderzoeken of er sprake is van bepaalde verdachte patronen in het inzetgedrag. Bepaalde inzetpatronen worden gezien als frauduleus, Internet als dubbele MPO007 inzetten en lage risico inzetten.

Een derde, zoals een naaste, kan ook een aanvraag indienen om een speler in CRUKS te laten opnemen. Dit kan alleen als je als naaste schade ondervindt van het gokgedrag van de speler en alle andere geboden hulp niet helpt. Lees hier meer more than het indienen van een aanvraag.

Alle bonussen, tenzij anders aangegeven, hebben een max inzet limiet van € six for every spelronde. Het niet naleven van een bepaalde limiet, kan resulteren in het sluiten van je account en/of het inhouden van je reward en de winst hiermee gemaakt gedurende het vrijspelen van de reward. 

Je kunt niet spelen omdat je waarschijnlijk je max. saldolimiet hebt bereikt. Controleer je limieten en vraag een uitbetaling aan als dit inderdaad het geval is. Heb je je max. saldolimiet niet bereikt? Dan kun je niet spelen om een andere reden. Contacteer onze klantenservice voor assistentie.

Je mag een technische fout of het behoren tot een kwetsbare groep niet in je voordeel gebruiken. Wij hebben het recht om winsten die op deze manier zijn gewonnen te annuleren en terug te vorderen. 

Mocht een spel onderbroken worden door een internetstoring of doorway een storing in het computersysteem van de speler, dan zal het spel hervat worden op het tijdstip direct voor de onderbreking plaatsvond.

De Web site  is onze URL en hier mag geen ongeautoriseerd gebruik van worden gemaakt. De Site mag niet op een andere Web site of digitaal System gebruikt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Neem alstublieft conact op fulfilled onze klantenservice om verder te gaan satisfied registreren en vermeld het bovenstaande error nummer.

Het uitgekeerde bonusbedrag van de Casino welkomstbonus kan niet worden gebruikt om in te zetten op sportweddenschappen.

Report this page